biuro@wzpwarszawa.pl +48 22 781 93 08 wt. i czw. w godz. 1000 - 1400

Dotacje do rodziny pszczelej - pomoc dla pszczelarzy - Aktualności

Strona główna » Aktualności » Dotacje do rodziny pszczelej - pomoc dla pszczelarzy (2022-02-27)

Dotacje do rodziny pszczelej - pomoc dla pszczelarzy

Podgląd
Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymaniem pszczół. Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmowane do 31 maja.
W dokumencie wsparcia czytamy: Pszczoły zapylają 80% roślin. Aby zapewnić dostateczne  zapylanie upraw, konieczna jest stała troska  o wystarczającą liczbę rodzin pszczelich. Zmieniające się warunki pogodowe, jak i zmieniające się rolnictwo powoduje deficyt pożytków, a tym samym spadek kondycji rodzin pszczelich i nasilanie się chorób pszczół. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest wsparciem dla pszczelarzy, jednak nie zaspokaja w pełni ich potrzeb. Nie zapewnia również wsparcia w zakresie dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Patrząc na powyższe udziela się pomocy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
Pomoc będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie utrzymywania pszczół, złożony do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, na formularzu opracowanym przez Agencję. Wnioski o pomoc bedą mogły być składane od 1 kwietnia do 31 maja roku, za który składany jest wniosek. Do wniosku należy złożyć zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii ze względu na miejsce prowadzenia pasieki, na którym jest wykazana liczba pni pszczelich, wydany w roku składania wniosku. Określenie "pień pszczeli" oznacza ul wraz  z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo. Jeśli podmiot utrzymujący pszczoły, nie posiada numeru identyfikacyjnego, nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producendów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP), powinien wraz z wnioskiem o pomoc złożyć wniosek o wpis do tej ewidencji.
Instrukcje w ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022
Pomocna wyszukiwarka aby sprawdzić czy otrzymaliśmy jakąś pomoc de minimis https://srpp.minrol.gov.pl/index.php?act=report (wystarczy wpisać swój PESEL).
2022-02-27 / AS