biuro@wzpwarszawa.pl +48 22 781 93 08 wt. i czw. w godz. 1000 - 1400

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Aktualności

Strona główna » Aktualności » Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (2022-09-21)

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Podgląd
Pojawił się nowy projekt dotyczący wsparcia pszczelarstwa na okres 2023-2027. Pismo z ARiMR z dnia 13.09.2022 r., nr DRR-WRR.6183.41.2022.AD dotyczące „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. A także komunikat Zespołu do spraw Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ww. pismach przedstawiono wytyczne programu wsparcia pszczelarzy:
  • każdy pszczelarz, który chce wystąpić o dotację musi posiadać numer producenta rolnego - EP,
  • obowiązek posiadania numeru  Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego także przy wsparciu na zakup leków i matek,
  • zgłoszenie i rozliczenie jedynie drogą elektroniczną – dotyczy Związków i pszczelarzy indywidualnych,
  • prawdopodobnie przy składaniu wniosków potrzebny będzie podpis elektroniczny,
  • deklarowany stan rodzin pszczelich będzie na dzień złożenia wniosku do ARiMR (nie na dzień 30 września),
  • działania pomocowe dotyczące sprzętu i zakupu pszczół dotyczą pszczelarzy posiadających powyżej 10 pni pszczelich,
  • refundacja kosztów została zmniejszona do 4%,
  • czas na realizację prowadzenia programu dotacji - proponowane 2 tygodnie.
Poniżej skany pism:

2022-09-21 / AS