biuro@wzpwarszawa.pl +48 22 781 93 08 wt. i czw. w godz. 1000 - 1400

Spotkanie Zespołu do spraw Pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami związków pszczelarskich dnia 13.10.2022 r. - Aktualności

Strona główna » Aktualności » Spotkanie Zespołu do spraw Pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami związków pszczelarskich dnia 13.10.2022 r. (2022-10-17)

Spotkanie Zespołu do spraw Pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami związków pszczelarskich dnia 13.10.2022 r.

Podgląd
Dnia 13.10.2022 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa spotkanie przedstawicieli związków pszczelarskich z Zespołem ds. Pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa i przedstawicielami ministerstwa oraz ARiMR w sprawie zmian w Krajowym Planie Wsparcia Rynku Rolnego w kwestii dotyczącej pszczelarstwa.

Zabranie otworzyli:
Waldemar Kudła - przewodniczący Zespołu ds. Pszczelarstwa
Piotr Krawczyk - członek Zespołu
Antoni Ożóg – członek Zespołu

 
Waldemar Kudła – przedstawił, że na szkoleniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu padło stwierdzenie, iż najbliższy możliwy termin zakupu sprzętu, leków i pszczół w ramach Krajowego Planu Wsparcia Rynku Rolnego w nowej formule to początek kwietnia 2023 r.

Łukasz Tomczak – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przedstawił, że od 2023 r. będzie nowy plan dla Wspólnej Polityki Rolnej (zatwierdzony przez Komisję Europejską) i zawiera m .in.:
 • poszerzenie o płatności bezpośrednie,
 • interwencje pszczelarskie,
 • interwencje dotyczące owoców i warzyw.
W konsekwencji wsparcie pszczelarstwa będzie związane ściśle z Krajowym Planem Strategicznym. Jest przygotowywana Ustawa Rządowa dla interwencji w Krajowym Planie Strategicznym. Będą wytyczne na podstawie Ustawy dotyczące m. in. interwencji w sektorze pszczelarskim. Pomoc pszczelarzom będzie przyznawana na podstawie umowy cywilno-prawnej,  regulaminów i warunków.

Jacek Parszewski – Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Rynek Miodu uzupełnił, że reforma wprowadza zmiany po stronie administracji i po stronie pszczelarzy. Dotychczasowy system wsparcia to już historia. Rok 2023 będzie rokiem wprowadzania nowego systemu:
 • będzie odejście od formy papierowej, nastąpi wyłącznie forma elektroniczna,
 • przygotowywany jest system do zgłoszeń elektronicznych,
 • przygotowany został zamknięty katalog sprzętu pszczelarskiego i tylko z niego będzie można wybrać sprzęt dotowany.

Zbigniew Bińko - Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zauważył, że zasada zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną może być dla pszczelarzy starszych wiekiem drogą nie do przeskoczenia. Ponadto problematycznym będzie zdobycie wszystkich numerów celem uzyskania wsparcia. Wymagany będzie: numer pasieki (weterynaryjny), numer RHD (Rolniczy Handel Detaliczny) lub SB (sprzedaż bezpośrednia) i numer EP (Ewidencja Producenta). Tworzona biurokracja wykluczy pszczelarzy starszych wiekiem i z małą ilością rodzin pszczelich. Ponadto jest wciąż brak wytycznych, a czas do załatwienia wszystkich spraw jest krótki.

Jacek Parszewski wyjaśnił, że pszczelarze do 10 rodzin nie muszą mieć numeru RHD i SB, aby uzyskać dotację do leków.

Łukasz Tomczak dodał, że wprowadzane zmiany są spowodowane przepisami Unii Europejskiej, która nakazała wprowadzenia pszczelarstwa do sektora Krajowego Planu Strategicznego. Kwota przyznana do tego sektora jest stała i nie można jej zmienić.

Prof. Zbigniew Kotłowski reprezentujący Polski Związek Pszczelarski zaproponował, aby wprowadzić okres przejściowy, żeby zmiany nie były zbyt uciążliwe.

Łukasz Tomczak – nie ma możliwości wprowadzenia okresu przejściowego, gdyż przepisy Unii Europejskiej dotyczące pszczelarstwa wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Piotr Mrówka - Przewodniczący Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych stwierdził, że nigdy Programy Wsparcia Rynku Rolnego nie miały nic wspólnego z pomocą pszczelarstwu. Obecnie zostały wyłączone dotychczasowe programy wsparcia pszczelarzy, a nowych wytycznych wciąż nie ma. Pszczelarze nie wiedzą co dalej z pomocą, gdyż wszystko jest zbyt późno przygotowywane.

Przemysław Szeliga – Polskie Stowarzyszenie Hodowców Matek Pszczelich wystąpił z prośbą o konkretne terminy, o konkretne ustalenia. Brak konkretnych propozycji powoduje brak możliwości działania, zwłaszcza jeśli chodzi o kalendarz wychowu matek pszczelich. Zaproponował wyłączenie posiadania numeru RHD czy SB i EP przy pozyskiwaniu dotacji do leków i matek pszczelich.

Jacek Parszewski przedstawił statystyki:
wg danych obecnie w Polsce jest ok. 90 tyś. pszczelarzy, numer RHD posiada 10 tyś., a numer SB 12 tyś. - niektóre numery się pokrywają – więc przyjmuje się, że ok. 20 tys. pszczelarzy posiada te numery. Numerów EP do tej pory zarejestrowało ok. 30 tyś. pszczelarzy.

Mariusz Górnik – Stowarzyszenie Ziemi Radomskiej zaproponował, aby procedurę o dotację uprościć do 1 wniosku - niech to będzie jedna konkretna dopłata do każdej rodziny pszczelej.

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prośbę zebranych przedstawił kilka danych technicznych obecnej sytuacji:
 • aby odpowiedzieć jak będzie wyglądała pomoc techniczna ARiMR potrzeba ustawy (która jest w przygotowaniu), szczegółowych wytycznych i regulaminów,
 • regulaminy będą przedstawione, jak tylko będzie zatwierdzona ustawa,
 • obecnie trwają prace nad budową systemu informatycznego i aby go zbudować i przetestować, potrzeba czasu,
 • zgłoszenia będą wyłącznie drogą elektroniczną (nie będzie potrzeby fatygowanie się do biur),
 • rok 2023 będzie specyficznym, gdyż będzie rokiem wprowadzenia nowego systemu wsparcia,
 • Agencja ARiMR nie zastępuje KOWR, gdyż zawsze uczestniczyła w programie wsparcia pszczelarzy.

Pytanie z sali jeśli związki posiadają numer EP i reprezentują pszczelarzy, którzy tego numeru nie posiadają, czy pszczelarze będą musieli posiadać indywidualny numer EP.

Przedstawiciel ARiMR pszczelarze będą musieli posiadać numery EP, jeśli chcą brać udział w programie wsparcia, celem identyfikacji.

Piotr Mrówka stwierdził, że oprócz numeru RHD i SB, są inne formy wprowadzania na rynek produktów pszczelich np. działalność gospodarcza. Dlaczego ustawa wymaga tylko tych dwóch.

Jacek Parszewski – przedstawił system podziału pieniędzy: będą przyjmowane wszystkie poprawne wnioski i kwota dotacyjna będzie podzielona równo na wszystkich wg regulaminu.

Spostrzeżenia:
Z naszej strony udział wziął:
Prezes WZP Ryszard Marek Kowalski
Sekretarz WZP Andrzej Sachanowski

Frekwencja nie była zbyt duża, jak na ilość związków i organizacji pszczelarskich w Polsce. Według nas, dyskusja nie wniosła nic nowego do Krajowego Programu Strategicznego na lata 2023-27, który wg naszej wiedzy jest już zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa. Utwierdziła nas tylko w tym, że dyskutanci nie mają wiedzy na ten temat i bardzo różne pomysły i oczekiwania. Brak wspólnej polityki pszczelarskiej i jednego wspólnego stanowiska organizacji pszczelarskich w stosunku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR był bardzo wyraźny.
2022-10-17 / AS