Koła: Koło Rembertów

Strona główna / Koła / Koło Rembertów

Koło Rembertów

Nazwa koła: Koło Rembertów
Zarząd:
     Prezes: Piotr Miarka
     Zastępca:  
     Sekretarz:  
     Skarbnik:  
     Członkowie:  
     Komisja rewizyjna:  
Adres:  
Telefon:  
WWW:  
E-mail:  
Konto bankowe:  
Miejsce spotkań: Dom Kultury "Rembertów"
Aleja Komandosów 8, 04-485 Warszawa