O Nas: Historia

Strona główna / O nas / Historia

Historia

HISTORIA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W WARSZAWIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie ma bardzo bogatą historię.
Z inicjatywy znanego publicysty, redaktora i założyciela „Gazety Rolniczej” i działacza społecznego Adama Miączyńskiego oraz grupy pszczelarzy warszawskich i okolicznych w 1872 roku podjęto próbę zorganizowania Stowarzyszenia Pszczelarzy w Warszawie. Opracowano  projekt Statutu Stowarzyszenia, który został opublikowany w 1875 r. w formie aneksu do „Pszczelnictwa Praktycznego” Jana Dominowskiego. Władze carskie niechętnie patrzyły na rozwój Warszawskiego Towarzystwa Pszczelniczego. Mimo to 15 XII 1894 roku udało się zarejestrować Towarzystwo Pszczelniczo Ogrodnicze w Warszawie. Tego dnia odbyło się zebranie organizacyjne w gmachu Muzeum Rolnictwa gdzie ukonstytuował się zarząd. Na stanowisko prezesa powołano Stanisława Branickiego, wiceprezesem został Emil Wedel, sekretarzem Maksymilian Malinowski, członkami zarządu: Paulin Dąbrowski, prof. Aleksander Nowiński, red. Kazimierz Werner.
Od roku 1897 towarzystwo wydaje własny miesięcznik „Pszczelarz i Ogrodnik” - redaktorem naczelnym zostaje Kazimierz Werner.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 wszystkie organizacje rozpoczęły nowy etap swojej działalności pod hasłem pracy państwowo-społecznej i tak już w marcu 1919 roku Towarzystwo Pszczelniczo–Ogrodnicze przekształciło się w Okręgowe Towarzystwo Pszczelnicze w Warszawie. Zorganizowano siedzibię Towarzystwa przy ul. Miodowej 14. Prezesem Okręgowego Towarzystwa Pszczelniczego został Bogumił Henke, a sekretarzem Jan Kretczmer. Członkowie Zarządu: Kazimierz Bajorek, poseł Antoni Bujak, W. Cygański, A. Skibicki i F. Żurawski. Towarzystwo wydawało „Kalendarz Pszczelarski”

Kolejne lata niosą ze sobą nowe idee w pszczelarstwie i działalności społecznej. Następuje kolejna zmiana nazwy organizacji pszczelarskiej w Warszawie na Warszawskie Wojewódzkie Towarzystwo Pszczelarzy. Prezesem zostaje Stanisław Brzósko a członkami zarządu: