O Nas: Historia

Strona główna / O nas / Historia

Historia

HISTORIA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W WARSZAWIE

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie - początki

Z inicjatywy znanego publicysty, redaktora i założyciela „Gazety Rolniczej” i działacza społecznego Adama Miączyńskiego oraz grupy pszczelarzy warszawskich i okolicznych w 1872 roku podjęto próbę zorganizowania Stowarzyszenia Pszczelarzy w Warszawie. Opracowano  projekt Statutu Stowarzyszenia, który został opublikowany w 1875 r. w formie aneksu do „Pszczelnictwa Praktycznego” Jana Dolinowskiego. Władze carskie niechętnie patrzyły na rozwój Warszawskiego Towarzystwa Pszczelniczego. Mimo to 15 XII 1894 roku udało się zarejestrować Towarzystwo Pszczelniczo Ogrodnicze w Warszawie. Tego dnia odbyło się zebranie organizacyjne w gmachu Muzeum Rolnictwa gdzie ukonstytuował się zarząd. Na stanowisko prezesa powołano Stanisława Branickiego, wiceprezesem został Emil Wedel, sekretarzem Maksymilian Malinowski, członkami zarządu: Paulin Dąbrowski, prof. Aleksander Nowiński, red. Kazimierz Werner.
Od roku 1897 towarzystwo wydaje własny miesięcznik „Pszczelarz i Ogrodnik” - redaktorem naczelnym zostaje Kazimierz Werner.
 
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 wszystkie organizacje rozpoczęły nowy etap swojej działalności pod hasłem pracy państwowo-społecznej i tak już w marcu 1919 roku Towarzystwo Pszczelniczo–Ogrodnicze przekształciło się w Okręgowe Towarzystwo Pszczelnicze w Warszawie. Zorganizowano siedzibię Towarzystwa przy ul. Miodowej 14. Prezesem Okręgowego Towarzystwa Pszczelniczego został Bogumił Henke, a sekretarzem Jan Kretczmer. Członkowie Zarządu: Kazimierz Bajorek, poseł Antoni Bujak, W. Cygański, A. Skibicki i F. Żurawski. Towarzystwo wydawało „Kalendarz Pszczelarski”
 

Kolejne lata niosą ze sobą nowe idee w pszczelarstwie i działalności społecznej. Następuje kolejna zmiana nazwy organizacji pszczelarskiej w Warszawie, na Warszawskie Wojewódzkie Towarzystwo Pszczelarzy, które nastąpiło dnia 26 listopada 1937 r. Prezesem zostaje wybrany Stanisław Brzósko, v-ce Prezesem Józef Przyłuski, sekretarzem Alfred Seeger, skarbnikiem mjr Wiktor Schneider, a członkami zarządu: Jan Jatymowicz, Eustachy Trautsolt i Władysław Wiącek. Organ prasowy "Pszczelarz Polski i Ogrodnik" - red. Stanisław Brzósko.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy 1939-45
 
Zebranie konspiracyjne członków Armii Krajowej pod przykrywką zebrania pszczelarskiego - 21.12.1941 r. - Warszawa.
Zdjęcie: z archiwum Ryszarda Marka Kowalskiego.

Po krwawych walkach w obronie Stolicy, 30 września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Warszawy. Warszawska organizacja pszczelarska działała dalej bez przeszkód aż do 23 lipca 1940 r., kiedy rozporządzeniem o stowarzyszeniach Generalnego Gubernatora Hansa Franka  zostały rozwiązane istniejące dotychczas organizacje rolnicze w tym pszczelarskie (Dziennik rozporządzenia Gen. Gubernatora z dn. 1 sierpnia 1940 r. nr 48). Wszystkie organizacje pszczelarskie, które zostały rozwiązane, a równocześnie Izby Rolnicze w myśl zarządzenia władz okupacyjnych przystąpiły do organizowania jednego Związku Pszczelarzy na  Generalną Gubernię.  Związek Pszczelarzy Dystryktu Warszawskiego przy Izbie Rolnej w Warszawie zarejestrował w tym czasie 800 pszczelarzy. Władze okupacyjne zdecydowały o wydawaniu gazety Związków Pszczelarskich. Stał się  nim miesięcznik "Pszczelarz" wydawany w latach 1940-1945  przez Wydawnictwo  Rolnicze w  Krakowie.