Dotacje na rok 2023 - Aktualności

Strona główna » Aktualności » Dotacje na rok 2023 (2023-02-21)

Dotacje na rok 2023

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2023-2027
 
KPWP na 2023 jest zawieszony do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w formie Zarządzenia Prezesa ARiMR, które zostanie ogłoszone po przyjęciu przez SEJM ustawy zatwierdzającej program Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-27. KPWP został włączony do WPR i z postępem prac legislacyjnych można zapoznać się na stronach Sejmu. Zgodnie z informacją z MRiRW, przyjęcie programu do realizacji może nastąpić najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału br. Konsekwencją włączenia KPWP do WPR jest również konieczność posiadania numeru Ewidencji Producenta (EP) w ARiMR. Pszczelarze którzy korzystali z dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich lub są rolnikami, taki numer już posiadają.

Zarząd WZP w Warszawie mając na uwadze sprawne przeprowadzenie tak bardzo opóźnionego programu, opracował wzór zgłoszenia na rok 2023 (tabela poniżej). Jest on oparty o wytyczne do poszczególnych działań, opracowanych przez MRiRW. Wszyscy zainteresowani zakupem dotowanych leków i pszczół muszą być wpisani do tabeli w swoich kołach. Do końca pierwszego kwartału oczekujemy zebranie wszystkich indywidualnych zamówień przez Prezesów Kół i opracowania na ich podstawie zamówień zbiorczych.

Według informacji na dzień dzisiejszy:
Dotacje warroza - niezbędny nr EP
Dotacje pszczoły - niezbędny nr EP oraz nr SB lub RHD, pasieka powyżej 10 rodzin pszczelich.

 

 
2023-02-21 / MK